അബൂദബിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നിയന്ത്രണം വീണ്ടും കർശനമാക്കുന്നു

യു.എ.ഇയിലെ മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് അബൂദബിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നിയന്ത്രണം വീണ്ടും കർശനമാക്കുന്നു. പി സി ആർ ടെസ്റ്റിൽ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ഫലമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാകും വ്യാഴാഴ്‌ച മുതൽ അബൂദബിയിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക. നിലവിൽ അതിർത്തിയിൽ നടത്തുന്ന ഡി പി ഐ പരിശോധനയിൽ രോഗലക്ഷണില്ലാത്തവർക്ക് അബൂദബിയിലേക്ക് പോകാമെങ്കിലും 27/08/2020 മുതൽ ഇത് സാധിക്കില്ല.

48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പി സി ആർ ടെസ്റ്റിൽ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയവർക്ക് അബൂദബിയിലേക്ക് പോകാം. ആറ് ദിവസത്തിനിടയിലെ പി സി ആർ ടെസ്റ്റിൽ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ഫലമുള്ളവർക്ക് 48 മണിക്കൂറിനിടയിൽ നടത്തിയ ഡി പി ഐ ടെസ്റ്റിൽ രോഗലക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ അബൂദബിയിലേക്ക് പോകാം. ആറ് ദിവസം പിന്നിട്ടാൽ പുതിയ പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് നടത്തി നെഗറ്റീവ് ഫലം കൈവശം വേണ്ടിവരും. ദുബൈ-അബൂദബി അതിർത്തിയായ ഗന്തൂത്തിൽ ദിവസം 14,000 മുതൽ 15,000 വരെ ആളുകളാണ് പരിശോനക്ക് വിധേയമാകുന്നത്. അൽഐനിലെ ഹീലി അതിർത്തിയിൽ രണ്ടായിരത്തോളം പേരും അജ്മാനിൽ നാലായിരത്തോളം പേരും പരിശോധനക്ക് വിധേയമാകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഡി പി ഐ പരിശോധനക്കും, പി സി ആർ പരിശോധനക്കും സൗകര്യമുണ്ടാകും. എന്നാൽ, അതിർത്തി കടക്കാനുള്ള പി സി ആർ പരിശോധന സൗജന്യമായിരിക്കുമോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. ഡി പി ഐ പരിശോധനക്ക് 50 ദിർഹമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. അടുത്തദിവസങ്ങളിൽ ദുബൈ-അൽഐൻ അതിർത്തിയിലും പരിശോധനക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
UAE COVID-19 LATEST NEWS
FAMILY VISA
Grade 12 students, fresh graduates can stay in UAE for two more years
Visa for Divorcees, Widows and their Children
Procedures of changing employment visa and family visa without exit Dubai
Family Visa-Sharjah: Entry Permit Residence (Wife & Children)
OK to Board Message for travellers flying to Dubai, UAE
Delivery/Birth in Dubai
Fines (Visa, Labour Card, OHC, Vehicle Registration, Emirates ID)
Re-entry after six months in Dubai
Residents can apply, renew residency visa on DubaiNow App
Dubai travel guidelines for expats, tourists and citizens
MEDICAL, OHC & INSURANCE
PARENTS VISA
How to Sponsor Parents on Residence Visa in Dubai?
HOUSEMAID VISA
Housemaid Recruitment from India (Visa & Indian Consulate Procedures)
Hiring Domestic Workers in UAENational sponsor and Expatriate sponsor
Affidavit (non-relation certificate) from Indian Consulate
Maids over 60 can renew UAE labour contract
+ How to bring a nanny to UAE?
Sponsoring a maid or nanny in the UAE?
Maid Visa Stamping (After Entry)-Dubai
Housemaid Visa Renewal-Dubai
How to apply for UAE maid visa cancellation?
UAE law for domestic workers
Abscond Reporting - Housemaid
Recruitment of Indian Female Workers (ECR Passport Holders) through E-Migrate
Housemaid Recruitment from SRI LANKA to UAE
Maid Visa Stamping (UAE National Sponsor)-Dubai
Maid Visa Cancellation-Dubai
Medical Test from Home Country for Sri Lankan, Indonesian & Ethiopian Housemaids
Rights and responsibilities of domestic workers in the UAE
How to ensure that your babysitter is reliable?
Hiring Domestic Workers through TADBEER Centers in UAE
Address of Tadbeer Centres in Dubai
Housemaid Recruitment from Indonesia to UAE
EMIRATES ID
Emirates ID; New & Renewal
Renew your Emirates ID and UAE residency visa online
BUSINESS SET-UP IN DUBAI
What is the liability of a partner at an LLC company in UAE?
Trade License auto renewal by sending a text message with the trade licence number to ‘6969,’
'Side agreement' of a Memorandum of Association 
How to pay Dubai Trade Licence Renewal fee in installments?  
Trade License Renewal-Dubai
How to set-up a Technical Service Company (LLC) in Dubai?
How to set-up a Cargo Service Company (LLC) in Dubai?
Home business License in Dubai. What is a Trader licence? 
General Trading License in Dubai (Five Minutes Procedures)

Post a Comment

Previous Post Next Post